Apr

12 2023

Shirel Horovitz speaking at University Synagogue

7:00PM - 9:00PM  

University Synagogue 3400 Michelson Dr.
Irvine, CA 92612
9495533535

Contact University Synagogue
9495533535
dbishop@universitysynagogue.org

Shirel Horovitz speaking at University Synagogue