Nov

12 2019

to
Nov

14 2019

Southwest Regional Conference

12:00AM - 1:00PM  

Merage JCC 1 Federation Way
Irvine, CA 92603
9494353400 symphonyb@jccoc.org

Contact Symphony Barth
949-435-3400 x 327
symphonyb@jccoc.org

Southwest Regional Conference will be hosted at the Merage JCC for three days November 12, 13, 14.